1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? [update tỷ giá ngày hôm nay]

1 bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt nam

1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Update tỷ giá ngày hôm nay thì 1 Bảng Anh (GBP) = 29,607.97 VNĐ

Vậy: 1 bảng Anh (GBP) tương đương khoảng 29,607.97 VNĐ

Ngày update: 27/05/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *