1 đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? cập nhật tỷ giá ngày hôm nay

1 đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt

1 đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Với tỷ giá 15,742.61 đồng Việt mới đổi được 1 đô Úc thì chúng ta có thể tính giá trị tương ứng của 1 đô Úc sang tiền Việt Nam (VNĐ) như sau:

1 AUD x 15,742.61 VNĐ/AUD = 15,742.61 VNĐ

Vậy, 1 đô Úc tương đương với 15,742.61 VNĐ theo tỷ giá 1 AUD = 15,742.61 VNĐ (cập nhật tỷ giá ngày: 16/06/2024)

Để biết tỷ giá hối đoái AUD/VNĐ hiện tại, bạn có thể tra cứu thông tin từ nguồn Ngân hàng Viẹtcombank nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *