100 Nhân Dân Tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

100 Nhân Dân Tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

100 Nhân Dân Tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

100 Nhân Dân Tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đây là câu hỏi mà nhiều người dân làm ăn với đối tác Trung Quốc đang quan tâm. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc vào tỷ giá của đồng Nhân dân tệ với Việt Nam Đồng.

Theo cập nhật mới nhất ngày 16/06/2024, tỷ giá là 1 nhân dân tệ (CNY) = 3270 VNĐ. Thì chúng ta có thể tính giá trị tương ứng của 100 nhân dân tệ sang tiền Việt Nam (VNĐ) như sau:

100 CNY x 3270 VNĐ/CNY = 327,000 VNĐ

Vậy, 100 nhân dân tệ tương đương với 327,000 VNĐ theo tỷ giá 1 CNY = 3270 VNĐ.

Xu hướng tỷ giá của đồng Nhân dân tệ so với Việt Nam Đồng

Hiện tại tỷ giá đồng Nhân dân tệ đang có xu hướng giảm trong thời gian vừa qua như đồ thị bên dưới:

ỷ giá đồng Nhân dân tệ đang có xu hướng giảm trong thời gian vừa qua

Tỷ giá đồng Nhân dân tệ đang có xu hướng giảm từ mức 3,350 hồi tháng 4/2023 sang đến tháng 6-2023

Kết luận

Theo cập nhật mới nhất ngày hôm nay, tỷ giá là 1 nhân dân tệ (CNY) = 3270 VNĐ. Thì100 nhân dân tệ tương đương với 327,000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *